Güncel

Ege İhracatçıları, enerji tüketimini yüzde 3 azalttı

Türk ihracatçısının en büyük dış ticaret partneri Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına en hızlı bir şekilde uyum sağlaması için Türkiye’de ilk aksiyon alan kurumlardan biri olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

İZMİR (İGFA) – EİB 2022 Sürdürülebilirlik Raporuyla ilgili görüşlerini açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürdürülebilirlik ile ilgili en büyük adımlarının 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact’a üyelik olduğunu, EİB olarak 2020 yılını da “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettiklerini hatırlattı.

Eskinazi, 2022 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda enerji tüketimlerini yüzde 3 azalttıklarının altını çizdi.

2021 yılında Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, Ege İhracatçı Birlikleri’nin sürdürülebilir kalkınma ve çevresel bilincin birleştiği bir dönemde, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlama taahhüdünü sürdürdüğünü paylaşan Eskinazi, “Enerji verimliliği, emisyon yönetimi ve çevresel yönetim alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle çevresel sürdürülebilirliği desteklemeye devam ediyoruz. Üyelerimizin 200 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmine sahip olduğumuz AB’nin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde sorun yaşamadan adapte olmalarına yardımcı olmak ve onlara faydalı olmak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. 2022 yılı EİB faaliyet ve çalışmalarımızın sürdürülebilirlik perspektifinde bir araya getirdiğimiz raporumuzda iç ve dış paydaş analizi yaparak, üyelerimizin sürdürülebilirliğin hangi konularına kurum olarak ağırlık vermemiz gerektiğini konusunda önceliklendirmemizi yaptık. İçinde bulunduğumuz 2023 yılında da kurum olarak faaliyetlerimizi ve projelerimizi bu kapsamda sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projelerinde 19 URGE Projesiyle yerlerini aldıklarını aktaran Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin 11 tanesi en az bir URGE projesine paydaş oldu. 19 URGE Projemizde temel hedeflerimiz firmalarımızın kümelenerek sürdürülebilirlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ihracatımızda işlenmiş ürün ihracatının payını artırmak. Bu projelerde yüzlerce firmamız rekaberlik felsefesiyle birlikte sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmayı sürdürüyor. Çevresel sürdürülebilirlik çabalarımızdaki kararlılığını sürdürerek 2050 iklim nötr hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceğiz.”

EİB, ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 3 AZALTTI

Ege İhracatçı Birlikleri’nin enerji tüketiminin verimli bir şekilde yönetilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli yatırımlar ve projeler gerçekleştirerek, EİB’nin kurum içi elektrik kullanımında yüzde 3’lük bir azalış sağladıkları bilgisini veren EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “EİB olarak, 2021 yılında yayınladığımız sürdürülebilirlik raporundaki 3 yıla denk gelen toplam emisyonlarına karşılık 4800 ağaç dikme taahhüdümüzü, 2022 sürdürülebilirlik raporunda 1230 ağaç dikme taahhüdümüzle sürdürdük. Bu taahhüdümüz karşılığında son 4 yılda 7 bin 660 fidandan oluşan EİB Ormanını oluşturduk ve taahhüdümüzü yerine getirdik. Bu taahhütümüzü fazlasıyla yerine getirmemiz, doğaya olan bağlılığımızın bir yansıması ve yeşil bir gelecek için atılan önemli bir adımdır. Ege İhracatçı Birlikleri, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı ve geleceğe yönelik taahhütleriyle, üyelerinin ve tüm toplumun sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamaya devam edecek. Kurumumuz yürüttüğü faaliyetlerle ve projelere üyelerine örnek olmanın yanı sıra, onların da kendi karbon ayak izlerini, su ayak izlerini hesaplama, dijitalleşmeye ve inovasyona önem vermeleri gerektiği konuları bu raporda vurguladık. Kurumsal yönetişimin ve stratejik planlamanın da önemine ilgi raporda bahsedildi. EİB kurum olarak, 2023 yılı faaliyetlerini ve çalışmalarını stratejik planı çerçevesinde yürütmeye çalışırken bir yandan da faaliyetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde AB sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre iç ve dış paydaşlarından gelen geri bildirimlerle yürütmektedir” diye konuştu.

Başa dön tuşu