Güncel

Yabancı Dil Öğrenmenin Süreçleri

Yabancı bir dili öğrenirken, öğrenme süreçleri çeşitli aşamalardan geçmektedir. Her dilin kendisine özgü dil bilgisi, cümle yapısı ve telaffuz kaideleri mevcuttur.

Anadili dışında kalan bir dili öğrenmek için geçirilen süreç, yabancı dil öğrenme süreci olarak adlandırılmaktadır. Yabancı bir dil öğrenirken bu kurallara yeteri kadar önem verilmemesi ya da atlanması, dil öğrenme sürecinin oldukça uzamasına yol açabilmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki, anadilinde öğrenilen çeşitli kavramlar, ikinci bir dil öğrenirken oldukça yardımcı olabilmektedir. Herhangi bir dilin düşünme yapısı ile temel kavramları, farklı bir dil ile benzerlik göstermektedir. Yabancı dil öğrenmenin süreçleri 5 kısma ayrılabilir. Suskun evre-erken öğrenme evresi-temel konuşma evresi-orta seviye konuşma evresi son olarak da akıcı konuşma evresidir. Şimdi bu kısımları daha detaylı olarak tanıyalım. Yabancı Dil Öğrenmede Suskun Evre Yabancı dil öğrenmenin süreçleri bakımından ilk evre, suskun evredir. Suskun evre, en az 10 saatten yaklaşık 6 aya kadar devam edebilmektedir. Suskun evre içerisindeki öğrenciler, henüz yabancı dil konuşma konusunda bir beceri kazanamasalar da, yeni kelimelere ve telaffuzlarına karşılık verebilirler.

Bu evrede, ortaya çıkan yeni kelimeleri anlama seviyesi gelişmektedir. Bu seviye içerisinde yer alan öğrenciler, sorulan sorulara çok kısa ve bilindik yanıtlar verebildikleri gibi, anlatımlarını çeşitli mimikler yoluyla da gösterebilmektedir. Suskun evre, öğrencilerin dil şoku yaşadığı bir evre olarak bilinmektedir. Yabancı dile ait kelimeleri reddetme ve öğrenmeme eğilimi içerisine girebilirler. Yabancı Dil Öğrenmede Erken Öğrenme Evresi Yabancı dil öğrenmenin süreçleri arasında ikinci evre, erken öğrenme evresidir. Erken öğrenme evresinde, yaklaşık 1000 yeni kelime öğrenimi gerçekleşmiş olur. Süreç olarak ortalama 6 ay kadar süren bu evrede, öğrenilen yabancı dile ait basit ifadeler pekişmeye başlar. En sık yanlış telaffuzun gerçekleştiği evre, erken öğrenme evresidir. Bu aşamada öğretmenlere önemli ölçüde görev düşmektedir. Öğrencileri yeni kelimeler ile tanıştırmak, görsel açıdan hafızada kalmasına yardımcı olmak önemlidir. Kelime dağarcığının geliştirilmesi için öğretmenler verimli bir yol izlemelidir.

Yabancı Dil Öğrenmenin süreçleri Konuşmaya Başlama Evresi Erken öğrenme evresini tamamlayan öğrenciler, artık belirli kelimelere aşina olmuş ve kimi sorulara basit cevaplar verebilme yeteneğine ulaşmış olurlar. Bu evrede , öğrenilen kelimeler ile basit cümleler oluşup telaffuz gelişmeye başlanır. Basit cümleleri oluşturan öğrenciler, daha detaylı cümleler kurma yönünde adımlar atarlar. Öğretmenler, öğrencilerine daha zor kelimeleri öğrenip kullanmaları yönünde cesaret vermelidir. Yabancı Dil Öğrenmede Orta Seviye Konuşabilme Yabancı dil öğrenmenin süreçleri arasında dördüncü evre, orta seviye konuşabilme evresidir. Orta seviye konuşabilme evresi, yabancı dili konuşabildikten yaklaşık 1 yıl sonra varılabilen bir dönem olmaktadır. Bu evrede, hem daha kapsamlı bir konuşma yeteneği sağlanır hem de karışık ve zor cümleler oluşturabilme yeteneği elde edilir. Orta seviye konuşabilme evresinde öğrenciler, artık yabancı dilde düşünebilme ve cevap verebilme özelliği kazanırlar. Artık düşünceler paylaşılabilir ve çeşitli konuları tartışabilir duruma gelinir.

Yabancı Dil Öğrenmede Akıcı Konuşma Evresi Yabancı dil öğrenmenin süreçleri tamamlandıktan sonra yabancı dil konuşabilmede yeterlilik kazanabilmek amacıyla 2 yıl kadarlık bir sürecin geçmesini beklemek gerekir. Her ne kadar birçok kelimeye aşina olup cümleler kurma konusunda zorlanılmasa da, öğrenilen yabancı dilin akıcı bir şekilde devam etmesi ve yabancı dilde düşünüp konuşmanın alışkanlık haline gelmesi için bu süre gerekli bir süredir. Akıcı konuşma evresi, yabancı dilin farklı bir kelime dağarcığını da içerir. Yabancı dil ile kendisini rahat bir şekilde ifade eden öğrenciler için bu durum , özgüvenin sağlamlaşmasında büyük ölçüde etkendir.

Başa dön tuşu