Güncel

Kocaeli’nin Çevre Master Planı katılımcı anlayışla yapılacak

Kocaeli Çevre Master Planı çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) – Kentsel Politikalar ve Araştırma Merkezi (ŞURA) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Proje kapsamındaki tüm paydaşların temsilcileri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun katılımıyla ŞURA bünyesinde Çevre ve Şehircilik Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Çevre Master Planı’nın şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürüleceğini ve uygulanacağını belirtti.

ŞURA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK POLİTİKA KURULU

Antikkapı’da düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kentsel Politikalar ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Çetin Doğruparmak, GTÜ Öğretim Üyesi Tayfun Salihoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Koç, ARUP Kent Enerji Sistemleri Küresel Lideri Stephen Cook MARKA ile Kent Konseyi ve Kocaeli Sanayi Odası temsilcileri, paydaş kurumların yönetici ve uzmanları katıldı.

“ŞEHİR İÇİN ÖNCELİKLER BELİRLENMELİ”

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, “Öncelikle merkezi hükümetin politikalarına bakarak yapacağımız master planın bu politikalara uygun olarak hazırlanması gerekiyor. İkinci olarak hazırlayacağımız Çevre Master Planı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki alanına giren konuların neler olacağı, ilçe belediyelerinin görev ve yetki kapsamında nelerin olacağı belirlenmeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ve yetki alanlarının iyi belirlenmesi, plan çerçevesinin doğru oluşturulması gerekmektedir. Üçüncü konu; Bu, master planda belirlenen projelerin bütçe açısından çok iyi belirlenmesini sağlamaktır. Dayanılmaz bütçelerle projeler üretilirse o projelerin hayata geçmesi mümkün olmayacaktır. “Bu kent için öncelikler belirlenmeli, öncelikle çözülmesi gereken konular belirlenmeli ve buna göre hangi eylem planlarının yapılacağı belirlenmelidir” dedi.

Kocaeli Çevre Master Planı kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda belirlenen hedef ve sürecin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ARUP firması ile anlaşmaya varıldı. Kamu kurum/kuruluşları, belediye bünyesindeki şirketler ve bağlı kuruluşlardan çevreye ilişkin veri ve bilgi talebinde bulunuldu. Bu kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılmakta olup “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışmaları devam etmektedir. ŞURA Kentsel Politikalar ve Araştırma Merkezi bünyesinde düzenlenen Çevre Şehircilik Politikası Kurulu toplantısında politika kurulu üyelerine ARUP Kent Enerji Sistemleri Dünya Lideri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yol haritası ve bugüne kadar yapılanlar hakkında sunum yapıldı. Yeşil Şehirler Direktörü Stephen Cook, “Kocaeli Çevre Master Planı” kapsamında. Tamamlandı. Daha sonra yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Çevre Master Planı ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

ŞURA Kentsel Politikalar ve Araştırma Merkezi öncülüğünde çevre adına tüm paydaşların katılımıyla Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı 02 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, ardından Kocaeli Çevre Şurası Sonuç Raporu tamamlanmıştır. Çalıştay sonuç raporu doğrultusunda; “Kocaeli Çevre Master Planı”nın hazırlanması için çalışmalar başlatıldı. Planda; Arazi Kullanımı, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Hava Kalitesi, Su ve Atıksu, Toprak, Yeşil Alanlar, İklim Değişikliğinin Azaltılması ve Uyum, Binalarda Katı Atık, Enerji, Sanayi konularının mevcut durumu, geçmiş deneyimleri, geleceğe yönelik planlama ve iyi uygulamalar açısından ve Ulaştırma sektörlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Başa dön tuşu