Güncel

Kadir Gecesi’nde Çekilecek Tesbihler ve Zikirler Nelerdir?

Kadir Gecesi’de Çekilecek Tesbihler ve Zikirler Nelerdir? Kadir Gecesi Tesbihleri Güncel Listesi. Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir haberimizde sizlerle olacak, işte detaylar..

Kadir Gecesi’de Çekilecek Tesbihler ve Zikirler Nelerdir? Kadir Gecesi Tesbihleri Güncel Listesi. Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir haberimizde sizlerle olacak, işte detaylar..

100 tane La ilaheillallah
100 tane Elhamdülillah
100 tane Sübhanallah
100 tane Allahü Ekber
100 tane La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 tane İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”
100 tane “Elem neşrah leke sadrak…”
100 tane Resûlullah (s.a.v.)
100 tane “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”
100 tane Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 tane Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.”)
Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Kadir Suresi
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle’ılfecr.

Kadir Suresi Anlamı
Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Başa dön tuşu