Güncel

İstanbul Kemerköy mahkeme kararıyla kurtuldu

Karar verildi İBB’nin açmış olduğu davada, Eyüpsultan Kemerköy’deki 26 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alana yapılaşma izni veren planla ilgiliydi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeşil alana yapılaşma izinli plan değişikliğini iptal etti. Bu emsal karar ile bölgedeki ekolojik değerlerin korunması adına önemli bir ilerleme kaydedildi.

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Eyüpsultan’daki en büyük yeşil alanlardan biri olan ve Demirören Holding’in borcundan dolayı Ziraat Bankası’na devredilen, Emlak GYO tarafından konut projesi için yapımına hazırlanan Eyüpsultan Kemerköy’deki projenin dava açılan durumu hakkında karar verildi.

MAHKEME İBB’Yİ HAKLI GÖRDÜ

İstanbul 6. İdare mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından araziyi rezerv yapı alanı yapma hedefli plan değişikliğini iptal etti.

Mahkemede, “Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesi için kentsel dönüşüm yasası olan 6306 sayılı kanunun gerekliliklerine sahip olması, bununla birlikte arazinin rezerv alan olarak belirlenmesinin bilimsel açıdan mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapının yer altı su seviyesi ve su sızmalarında azalmalar meydana geleceği, suyun yer altına sızmamasının hidroloji dengesini olumsuz etkileyeceği, bir bölümünün taşkın riski içinde olduğu ve rezerv yapı alanı ilanının taşkın ve benzeri afetlere katkı sağlayacağı” vurgulandı.

ÖRNEKTİR BU KARAR

Sadece bölgenin ekolojik değerlerinin korunmasında değil, aynı zamanda İstanbulluları afet riskiyle karşı karşıya bırakan düzenlemeyi engellemede de bu örnektir bir karar oldu.

NE OLDU?

29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından durumu değerlendirilen araziyi “rezerv yapı alanı” olarak ilan etti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açıldı.

Yeşil alandaki lüks konut projesine tepki olarak İstanbullular, rant kararıyla ilgili eylem yaparak olayı yargıya taşıdılar. 29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından plan değişikliği yapılarak alan yine rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Bu durumda İBB’nin plan yapma yetkisi Bakanlığa aktarılmak istendi. İBB, 29 Mayıs 2023 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açtı.

Başa dön tuşu