Güncel

Ekonomik Güven Endeksi İle İlgili Açıklama Geldi

Tüketici ile ilgili mali ve ekonomi durumlarına ilişkin olarak değerlendirme yapıldı. Tüketicinin harcama eğilimlerini ölçmeyi sağlayan göstergelerden biri tüketici güven endeksidir. Ekonomik güven endeksi ile tüketicinin şimdiki zamanda yaptığı ve de gelecekteki yağacağı harcama eğilimlerinin hesaplanması sağlanıyor.

Harcamaların hesaplanmasının yanı sıra tasarruf eğilimi hesaplamaları da gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak ekonomik güven endeksi sayesinde hem üreticinin hem de tüketicinin hâlihazırdaki ekonomilerine dair bir değerlendirme yapılıyor.  Böylece genel beklentiler ve eğilimler hesaplanmış oluyor. Ekonomik güven endeksi hesaplanırken pek çok önemli nokta temel alınarak değerlendirme işlemi sağlanacaktır.

Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Düşüşe Geçti

Ekonomik güven endeksi ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ortaklığı ile Tüketici Eğilim Anketine göre Türkiye İstatistik Kurumunun verileri ışığında belirleniyor. Ekonomik güven endeksinin uygulaması anket olarak gerçekleştiriliyor. Anket sonuçlarında ise genellikle cinsiyet ve yaş baz alınıyor. Ekonomik güven endeksi Haziran ayı için değerlendirildiğinde %3,3 oranında bir gerileme ile 93,6’ya düştüğü biliniyor.

Ülkemizde ekonomik güven endeksi hesaplamaları her ayın son haftası Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile açıklanır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Haziran 2022 ayı için geçerli olan ekonomik güven endeksi verilerini yayınladı. Açıklanan bu veriler ışığında Mayıs 2022’de ekonomik güven endeksi 96,7 olarak seyrederken Haziran 2022’de %3,3’lük bir düşüş ile 93,6 olarak saptanmıştır.

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik güven endeksi hesaplaması gerçekleştirilirken kullanılan en düşük maliyet oranları her ay, ayın 1’i ile 15’i arasında oluşturulan veriler kapsamında hesaplanıyor. Ekonomik güven endeksi hesaplaması yapılırken, endeks hesaplaması AB’nin kullanmış olduğu metoda göre hesaplanıyor. Bu metot denge metodudur. Denge metodu hesaplaması gerçekleştirilirken, toplam anket katılımcıları arasında olumlu ve olumsuz yanıt verenlerin toplam yüzdelerinin farkının alınması sonucu hesaplanır.

Toplam yüzdelerin farkı alındıktan sonra ise çıkan farka 100 eklenir. Ardından ise belirlenen soruların aritmetik ortalamasını aldıktan sonra genel endeks hesaplaması gerçekleştiriliyor. Hesaplanan endeksin ortalama değer aralığı 0-200 arasıdır. Ekonomik güven endeksinin 100’ün üzerinde seyretmesi ekonomik güven endeksinde olumlu sonuç alındığını gösteriyor. 100’den küçük seyretmesi ise ekonomik güven endeksinde olumsuz sonuç alındığını gösterir.

Ekonomik Güven Endeksi Hesaplanırken Dikkat Edilen Unsurlar

Ekonomik güven endeksi değerlendirmesi sağlanırken, tüketicinin genel mali durumu baz alınıyor. 1 yıllık süreç içerisinde hane içerisine ait ekonomik durum ve gelecekteki 1 yıl içerisinde hane içerisindeki maddi durum beklentileri değerlendiriliyor.

Sonra hane içerisinde ekonomik durum değerlendirmeleri ve gelecekteki 3 aylık süreçte borç kullanılıp kullanılmayacağı gibi durumlar göz önünde bulunduruluyor. Yine hesaplamalarla ilgili olarak tüketicinin son 1 yıl içerisinde ülkenin mali durumuna bakış açısı ve ülkenin mali durumu ile ilgili beklentileri, fiyat değişimlerine karşı değerlendirmeler ve fiyat değişimleri konusundaki beklentilere de dikkat edilecektir.
 
Haziran 2022 İçin Ekonomik Güven Endeksi İncelemesi

Mayıs ayı ile kıyaslandığında Haziran 2022 için tüketici güven endeksinde %6,2 oranında bir düşüş olduğu görülüyor. Tüketici güven endeksi hesaplanırken, sektörel bazda bir inceleme ve değerlendirme gerçekleştirilir. Sektörel bazda güven endeksi hesaplaması sağlandığında ise, imalat sanayi sektöründe güven endeksinin %2,2 seviyesinde düşüş yaşayarak 104,6 değerinde seyrettiği görülür.

Ticaret perakende sektörü değerlendirildiğinde ise güven endeksi %2,3 ile düşüşe geçerek 118,7 olarak seyrediyor. Hizmet sektörünün güven endeksi incelendiğinde 1,7’lik bir düşüş ile 119,6 değeri ile karşı karşıya kalınıyor. İnşaat sektörü için güven endeksi hesaplaması sağlandığında ise, güven endeksinin %1,7’lik bir artış göstererek 83,0 değerine ulaştığı görülür.

Başa dön tuşu