Ekonomi

Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı! Cari İşlemler Ne Durumda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret endekslerini, cari işlemler verisini açıkladı. TÜİK verilerine göre cari işlemlerde açığın olduğu yönünde. Açıklanan veriler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar…
Yayımlanan dış ticaret endeksleri merak konusu oldu. TÜİK’ in yayımladığı verilere baktığımızda ihracat birim değer endeksi temmuzda bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %6,2 oranında yükseldi. Vatandaşlar sektöre göre yaşanan değişimi araştırmaya başladı. Dış ticaret endeksleri ülkelerin ekonomik olarak daha güçlü olabilmeleri açısından önem arz etmektedir.

Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı!

Gelişmiş ülkelerin ithalat ihracat oranlarına baktığımız zaman ihracat oranlarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa ekonomik kalkınma açısından ithalat oranlarından ziyade ihracatın fazla olması gerekmektedir. Tabi bunu sektörler açısından farklı bir şekilde ele almak önemidir. Örnek verecek olursak enerji konusunda ülkemiz büyük bir oran ile Rusya’ ya bağımlı durumda. Dolayısı ile cari açığın büyük bir kısmını enerjinin oluşturduğunu ifade edebiliriz.

Cari açığın getirdiği zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda AB üyesi ülkeleri enerji açısından örnek vermek yanlış olmayacaktır. Rusya’ nın Ukrayna’ yı işgal etmesinin ardından birçok ülke Rusya’ ya yaptırım uyguladı. Rusya’ ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında AB üyesi ülkeler de yer alıyor. Dolayısı ile Rusya da Avrupa’ da enerji kesintisi yoluna başvurarak işin siyasi boyutunu kullandığını ifade edebiliriz. Rusya geçtiğimiz gün Kuzey Akım Boru hattından Avrupa’nın üç günlük enerjisini kesit. Cari açık konusunda AB’ nin enerji de dışa bağımlı olması hatta Rusya’ nın en büyük enerji tedarikçisi olması ekonomik olarak problemler ortaya çıkardığını ifade edebiliriz. Avrupa açısından kış aylarının oldukça zor geçeceği ifade ediliyor.

Cari İşlemler Ne Durumda?

Gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınma açsından ihracatın öneminden bahsettik. Bu kapsamda TÜİK’ in temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklaması merak uyandırdı. Yayımlanan verilere baktığımız zaman temmuz ayında ihraç edilen mallar geçen yılın aynı ayına kıyas ile %6,8 gibi bir oran ile arttı. Öte taraftan sektör açısından baktığımızda geçen senenin aynı ayı için içecek, gıda ve tütünde %22,3 , imalat sanayide %1,4 , yakıtlarda %52,7 ve yakıt hariç ham maddelerde %14,2 oranında artış yaşandı.

TÜİK verileri incelendiğinde temmuz ayına kıyasla ihraç edilen mallar %6,2 oranında arttı. Endeks geçen seneki aynı döneme kıyas ile yakıtlarda %76,0, ham maddelerde %12,9,  gıda, içecek ve tütünde %6,6 ve imalat sanayide %4,2 oranında yükseldi. Öte taraftan ithal edilen malların fiyatlarındaki artış oranı da çok yüksek olarak açıklandı. Açıklanan veriye göre bir sene önce temmuz ayında ithal edilen malların değeri %27 oranında yükseldi. Bu kapsamda ham maddelerde %13,3, imalat sanayide %4,1, yakıtlarda %131,1 gıda, tütün ve içecekte %23,8 oranında bir artış meydana geldi. Genel olarak ithal edilen malların miktarına %11,3 miktarında artış yaşandı diyebiliriz.

TÜİK verileri kapsamında ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi sonucu dış ticaret haddi 15 puan azalarak hesaplandı. Bu puan 2022 senesinde 76,6 olarak hesaplandı. Hatta bu puan 2021 senesinin temmuz ayında 91,6 olarak hesaplanmıştı. Dış ticaret haddindeki gerilemenin anlamı ihraç edilen malların değerinin ithal edilenin altında kaldığı olumsuz sonucu oluşturur. Ocakta 72,8 rekor seviyeye azaldığı ifade edilmişti.

Açıklanan TÜİK verileri göz önüne alındığında Türkiye açısından ithalat oranlarının ihracat oranları ile kıyaslanması sonucu arttığı görülmektedir. Aslında bu da bize ekonomik olarak ciddi problemler oluşturduğunu ifade edebiliriz. Ülkelerin birbirleri ile entegre bir yapı içerisinde olduğunu bildiğimiz küresel çağda karşılıklı alışverişler muhakkak olacaktır ancak ekonomik kalkınma açısından ihracat oranlarının yüksek olması olumlu yönde bir gelişme sağlayacaktır.

Başa dön tuşu