Ekonomi

Almanya’da Resesyon Riski! Enerji Krizi Tavan Yaptı!

Almanya’ da Rusya ve Ukrayna savaşının sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi ile gelecek aylarda enflasyon oranlarında çift haneli rakamlara ulaşılabilir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel Almanya ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. işte detaylar…

Küresel piyasada enflasyon ile mücadele hemen hemen her bölgede hissedilir boyuta ulaştı. Rusya’ nın Ukrayna’ yı işgal etmesinin ardından Avrupa, Rusya’ ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Avrupa’ nın en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya da yaptırımlara karşı Avrupa’nın enerjisini bazı günler kesti. Yaşanan kriz ile enflasyon oranlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu enflasyon oranları ile Almanya ekonomisinde resesyon olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Almanya’da Resesyon Riski!

Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş sonucu AB üyesi ülkelerin çoğunda enerji krizi yaşanıyor. Peki neden AB üyesi ülkelerde enerji krizi yaşanıyor. Ayrıca bu enerji krizi ile beraber enerji fiyatlarında da yüksek fiyatlar oluşuyor bunun sonucunda da yüksek enflasyon oranları oluşuyor. Bu sorunun temel cevabı olarak şunu söyleyebiliriz. AB üyesi ülkelerin birçoğunun enerji tedarikçisi Rusya olduğundan dolayı enerji krizi yaşanıyor.

AB 1970’ li yıllarda yaşanan enerji krizi ile her ne kadar alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş olsa da hala enerjide büyük bir oranda dışa bağımlı durumda. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelede her ne kadar AB alternatif enerji kaynağı olarak güneş, rüzgar ve bioenerji kaynaklarına yönelse de hala enerji ihtiyacının büyük bir kısmını bilhassa Rusya’ dan sağlamaktadır.

AB üyesi ülkelerin en temel enerji tedarikçisi olan Rusya’ nın Ukrayna’ ya saldırması ile küresel piyasalarda ekonomik olarak bazı ciddi hareketlenmeler yaşandı. 2011 yılında da benzer bir durum yaşanmıştı. Buna önlem olarak her ne kadar AB enerji birliği oluşturmaya çalıştıysa da ulusal çıkarlar ön planda olduğundan dolayı bunu tam anlamıyla gerçekleştiremedi. Dolayısı ile AB esnek enerji birliği kurma yolunda ilerleyip bu yönde politika oluşturmaya çalıştı.

Enerji Krizi Tavan Yaptı!

AB esnek enerji birliği ile alternatif enerji kaynaklarına bilhassa yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek bazı amaçlar belirledi. Bu amaçlar : Enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek. Bütün bunları önlemenin önündeki en temel çözümlerden bir tanesi de yenilenebilir enerji kaynaklarının hem teknolojik olarak hem de kullanımı açısından yaygın bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Dolayısı ile aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının bir araç olarak kullanılması hem dışa bağımlılığı azaltacak hem enerji arz güvenliğini sağlayacak hem de iklim ile mücadele de daha etkili olacak.
Bütün bunlar göz önünde bulundurularak günümüzde yaşanan Ukrayna ve Rusya savaşının bir sonu olarak Avrupa’ da enerji krizi yaşanmaktadır. Avrupa, Rusya’nın Ukrayna saldırmasından kaynaklı yaptırım uygulaması ile enerji krizi ortaya çıkmıştır. Ukrayna’ nın transit konumda olması bu yöndeki politikaları Avrupa açısından olumsuz etkilemektedir. Yaptırımlara karşı Rusya Avrupa’nın enerjisinde kesintilere başvurdu hatta geçtiğimiz gün Kuzey Akım boru hattında da kesintiler yaşandı.

Yaşanan enerji krizi ile AB üyesi ülkeler yaklaşan kış aylarını da göz önünde bulundurarak kendi vatandaşlarını uyarıyor. AB üyesi ülkelerde zorlu bir kış mevsiminin yaşanabileceğini ifade edebiliriz. Hal böyle iken AB’ nin kurucu ülkelerinden biri olan Almanya’da da ekonomik olarak yüksek enflasyon rakamlarının olduğunu ifade edebiliriz. Yüksek enflasyon rakamlarının temel sebeplerinden bir tanesi olarak enerji krizini gösterebiliriz.
Alman ekonomisinin daha da kötü olabileceği vurgusu yapan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, “Almanya’ da bir resesyon kaçınılmaz olabilir” ifadelerini kullandı.

Başa dön tuşu