BÜYÜK ZAFERLERİN BAŞKOMUTANI ATATÜRK

Ekleyen admin on Eyl 1st, 2020 kategori : Yahya Aksoy. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yorumlar kapalidir.

Spread the love

“Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.Başarı sağlayacağım ve başardım diyebilenindir” düşüncesi ile “Milli Mücadele Destanı” yaratan Başkomutan Atatürk,” Bütün tarih bize gösteriyor ki,milletler yüksek hedeflerine erişmek istediği zaman,bu çalışmaları karşısında üniformalı çocuklarını bulmuşlardır.Tarihin bu genelliği içinde yüksek bir ayrılık bizim tarihimizde,Türk tarihinde görülür” demiş ve bunun en güzel örneğini göstermiştir.

“Atatatürk’ün askerlik vasıfları hakikaten yüksektir…Siyasi vasıflarının daha yüksek olduğu görülmüştür.Bu ikisi birleşince Atatürk’ün şahsiyeti müstesna bir ölçüye çıkmış oluyor.”İnönü

Şair Özbek İnce Bayraktar,”Sana destanlar yaraşır Mustafa Kemal…”diyor.

ABD Gen.Kur.Bşk. J.W.Vessy (26 Mayıs 1983 ,Anıtkabir ziyaretinde),”Büyük kahraman ve büyük milletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda bulunmaktan en derin şerefi duydum.Atatürk ilkeleri cumhuriyet için bugün rehber ve gelecek için bir meşaledir.”diyerek ,tarihe ışık tutmakta.

Yıldızı Çanakkale’de doğan, Kafkas ve Filistin cephelerinde yükselen Sakarya,Afyon ve Dumlupınar meydan muharebelinde doruklarda bir bayrak gibi yükselen ve Ankara’dan Türkiye ve Dünyayı aydınlatan  komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk şöyle demekte:

“Her büyük meydan muharebesinden,her büyük zaferin kazanılmasından sonra,yeni bir alem doğmalıdır. Doğar. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş gibi çaba olur…Hiçbir zafer son amaç değildir.Zafer ancak daha büyük olan bir amacı elde etmek için en belli başlı bir araçtır. Amaç düşüncedir.zafer bir düşüncenin elde edilişine hizmeti oranında değer ifade eder.”

Bir komutanda bulunması gereken  bütün vasıfları özüne sindiren , yeri ve zamanı  geldiğinde öngörülerini,teknik ve taktikleri, stratejilerini uygulama alanına sarsılmaz bir iradeyle koyan, “Gerçek ne kadar acı olursa olsun,olduğu gibi kabul edilmelidir/ Güçlükler karşısında yılmamak lazımdır” diyen,yöneten, yönlendiren,olağanüstü yetenekli ve kişilikli bir komutan Mustafa Kemal paşa ,” sorumluluk yükü her şeyden, ölümden de ağırdır” diyerek ,okul hayatından,tarihten ve askerlik tecrübelerinden edindiği kazanımları, imkânsız görünen hedefleri işaret eden, yanılmayacağına güvenilen “karizmatik” bir lider-komutan olarak ,soğukkanlılıkla ve büyük bir cesaretle değerlendirmesini bilmiştir.

E.Bnb.Oto Welsch,”Türk İstiklâl Harbi’ni Başaran Yüksek Fikir” başlıklı yazısında(TTD,s.108) şöyle demekte:

“İlâhî bir kumandanlık,dışarıya karşı hiçbir  eziklik göstermeyen kuvvetli bir seciye,hiçbir mesuliyetten irkilmeyen bir cesaret ve hiçbir engelin; yürüdüğü istikâmetten ayrılamıyacağı bir sebat,kararlarında dahiyane bir yanılmamazlık,İşte bu suretle Kemalist ihtilal tarihinin tetkiki hissiyatını cezbedecek bir tarzdır…İşte anadan bir büyük kumandan ve baş olarak doğan bir insanın eseri!”

Yabancı muhabirin,“Kurtuluş Savaşı’nı nasıl kazandınız? Sorusunu :”Telgrafın telleriyle” diyen ve telgrafhanelerde sabahlayan Atatürk, NUTUK eserinde ve tarihi arşivlerde yer alan belgelerde,komutan, başkomutan,Heyet-i Temsiliye namına, TBMM Reisi,Türkiye Cumhurbaşkanı  ifadelerini kullanmıştır. İletişimin savaşlarda önemini tarihe not etmiştir.

“Türk Milleti ne zaman yükselmek için adım atmak istemişse bu adımların önünde daima baş olarak kendi kahraman çocuklarından kurulu ordusunu görmüştür.”Atatürk(Ayın Tarihi,cilt 25, sayı 84-85,1931)

Türk Ordusu ,Eskişehir, Kütahya muharebesinde (14-16 Temmuz 1921) Sakarya  Nehri doğusuna kadar çekilmek zorunda kalınca , Türk İstiklâl Tarihinde ordu-ulus işbirliğinin en anlamlı örneğini ,TBMM  5 Ağustos 1921’de kabul ettiği bir kanunla, o zamana kadar Meclisin tüzel kişiliğinde bulunan başkomutanlık görevini,olağanüstü yetkilerle  Mustafa Kemal Paşaya verdi. Bu kanunun 2.Maddesi şöyle demekteydi:

“ Başkomutan, ordunun maddi ve manevi kuvvetini azami surette tezyit(çoğaltma,fazlalaştırma,artırma)  ve sevkü idaresini bir kat daha tarsin (sağlamlaştırma) hususunda, TBMM ‘nin buna müteallik salahiyetini(yetki) Meclis namına fiilen istimale(kullanmaya) mezundur.”

Büyük Taarruz’u kare kare görüntüleyen  ve Kocatepe’de “Anıt Fotoğrafı”çene ,yedek subay Etem Tem’in filmlerinden bir kısmı, 9 Eylül günü İzmir’den kaçarken  Yunanlıların yaktığı fotoğrafçı dükkanında kül olmuştur.

Ünlü şair Necip Fazıl’ın “Sakarya Türküsü” şiirinde ifade ettiği :” İnsan bu,su misali,kıvrım kıvrım akar ya:Bir yanda akan benim,öbür yanda Sakarya./…Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur./Sırtına Sakarya’nın,Türk tarihi vurulur./…Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya./Öz yurdunda garipsin,öz vatanında parya!/İnsan üç beş damla kan,ırmak üç beş damla su:Bir hayata çıktık ki,hayata kurmuş pusu./…Sakarya,saf çocuğu,masum Anadolu’nun,/Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!/ Sen ve ben,göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız;/Rengimize baksınlar,kandan ve çamurdanız!/…Yol  onun ,varlık onun,gerisi hep angarya:Yüz üstü çok süründün,ayağa kalk, Sakarya!”

Bir ABD yazarın dediği gibi:” Sakarya kıyılarındaki Türk Zaferi,Yakın ve Ortadoğu’nun siyasal yüzünü kökünden değiştirmiştir.”

Sakarya meydan Muharebesi ‘nde (23 Ağustos- 13 Eylül 1921), Başkomutan Mustafa Kemal’in verdiği direktif tarihin altın sayfalarında yerini almış ve hedefe ulaşmak için; planlama ve sürat stratejisi Büyük Taarruzun anahtarı olmuştur.

“Hattı müdafaa yoktur.Sathı müdafaa vardır ; bu satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça,terk olunamaz…/Ordular ilk hedefiniz Ak Denizdir,İLERİ.”

Tarihin söylediği gibi ”Topların çelik ağzı, çaldı bir hücum marşı…/”Mustafa Kemal’i gördüm düşümde, sabaha diyordu…/ Eylül’de İzmir’in dağlarında çiçekler açtı…/Ordular Büyük Zafere  ulaştı.

Büyük zaferin ardından Büyük Millet Meclisi’nin 19 Eylül 1921′de Başkomutan Mustafa Kemal’e  Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı vermesi, O’na milletçe duyulan güvenin ve şükranın anlamlı bir ifadesi olmuştur.

“Askeri deha-Yaradılıştan Komutan” diyen, Batılı bir yazar şöyle demekte : “Mustafa Kemal’in meslek hayatının başlangıcına askerlik hakimdi ve, hiç kuşkusuz kendisi askeri deha sahibi idi. Askeri dehası, en iyi olarak şu beş nitelikte tanımlanabilir: 1-Kişisel cesaret,2-Başkalarının hareketini seziş yeteneği,3-Sabır,kendi hareketlerinin en etkili olabileceği  uygun zamanı kavrayışı,4-Kendi amacını açığa vurmadan başka yönlerden inandırıcı olma yeteneği,5- Hasım kuvvetlerin nispi gücünü objektif bir görüşle ve doğru olarak değerlendirme kabiliyeti (gerçekçilik)…Kemal,,kuvvetli inançlı,kesin kararlı ve kararsızlığa tahammülsüz bir liderdi…”(Em.Korgeneral C.Enginyurt-100.Yıl Atatürk Konferansları.s-43)

Bir batılı yazar Frank Knight şöyle demekte:” Çanakkale Harekâtında her iki tarafta hatalar yapmakta idi.Fakat, hata yapmayan bir tek adam vardı: Yarbay Mustafa Kemal.”

Savaşı ve tüm savaş prensiplerini en derin ve kapsamlı bir şekilde kavramış olan Mustafa Kemal, “Savaş,zaruri ve hayati olmalıdır… Millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça; savaş bir cinayettir” diyerek büyük meydan  savaşlarında zafer kazanmış bir komutan ve ardından,”Yurtta sulh,dünya sulh” diyerek, dünya barışını sağlamak için çağrı yaparak ilk adımı atan tek büyük devlet adamı olduğunu göstermiştir.

Venizelos, Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermek için, Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı’na, 12 Ocak 1934 tarihli üç sayfadan oluşan Fransızca olarak yazılmış bir mektup göndermiştir. Venizelos’un Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı’na gönderdiği bu mektubunun Türkçe tercümesi şöyledir:

Venizelos, Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermek için, Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı’na, 12 Ocak 1934 tarihli üç sayfadan oluşan Fransızca olarak yazılmış bir mektup göndermiştir ve şu ifadelere yer vermiştir:

“Bay Başkan

…Mustafa Kemal Paşa’nın muhasımlarına karşı yaptığı milli harekâtın galibiyetle sonuçlanmasını müteakip 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, bu istikrarsız duruma son verdi.

Bir milletin hayatında bu kadar kısa bir süre içinde böylesine köklü bir değişme nadir vuku bulmuştur.

…Büyük devrimci Mustafa Kemal Paşa’nın başlattığı hızla, mutlakıyetçi sultanlar rejimi yıkılmış ve gerçekten laik bir devlet kurulmuştur. Millet tümüyle çağdaş uygarlıkların önünde yer almak için şevk ile ilerleme yolunda bir atılım yapmıştır.

Barışı takviye hareketi yeni ve seçkin Türk devletine bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleriyle birlikte yürümüştür.

Türkiye yabancı unsurlarla meskûn vilâyetlerini terk etmek hususunda tereddüt etmemiş ve antlaşmalarda belirtildiği üzere kendi milli sınırları ile samimi şekilde iktifa ederek Yakın Doğu’da barışın gerçek bir savunucusu olmuştur.

Kanlı mücadeleler nedeni ile uzun yıllar Türkiye ile düşman durumunda kalan biz Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini alan bu ülkede vuku bulan bu köklü değişikliğin etkilerini duyan ilk kimseler olduk. Anadolu faciasının hemen akabinde kendini yenileyen Türkiye’ye bir anlaşma fırsatı görerek elimizi uzattık. O, bu uzanan eli samimiyetle kabul etti.

Ciddi anlaşmazlıklarla ayrılmış olan milletlerle samimi bir barış örneği veren bu yakınlaşmadan sadece, iki ülke için olduğu kadar Yakın Doğu barışı için de yararlı sonuçlar doğmuştur.

Barışın medyun olduğu bu kıymetli katkının sahibi kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dır. Bu nedenle 1930 yılında Yunan Hükümet Başkanı sıfatı ile ben Türk-Yunan Paktı’nın imzası ile Yakın Doğu’da barışa doğru yeni bir devir başlarken, Mustafa Kemal Paşa’yı Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım.İhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim,Bay Başkan.”E.K. Venizelos.

Doğumunun 100.yılında UNESCU kararı, bu tarihi gerçeği vurgulamıştır:”

“Uluslar arası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancı ile,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anılacağını ifade ederek, olağanüstü devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı mücadele eden,dünya ulusları arasında barışın öncülüğünü yapmış,tüm yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmemiş,insan haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran devlet adamı” olarak duyurmuştur.

Dünya çapında hayranları vardı. Viyanalı öğretmen L.König ,Mustafa Kemal’e marş yazarak,besteleyip gönderdi:

“Mustafa Kemal Paşa/Çarptı şiddetle/Dağıttı düşman sürülerini/O’nu Tanrı göndermişti/Savaşı kazanmak için/Güzel yurduna barış getirmek için/Acılar döndü sonsuz sevince/Durmayın, hemen bir defne çelengi sarın/O yüce insanın başına/Gür seslerle bağırın/Gönülden sevinçlerle/Tanrı’nın  O’na sonsuz mutluluklar vermesini dileyin.”

Yunan yazar “Onbinlerin Dönüşü”eserinde  Atatürk için şunları ifade etmiş: “…İnsan şunu düşünmekten kendini alamıyor: Sanki yeni bir kuvvet,Türk  Ordusunu diriltmiş;onun yiğitliğini ateşlemiş.Sanki bir adam,onlara Büyük Zaferin mukadder olduğunu aşılamıştır…”

Doğuştan komutan ruhlu Atatürk’ün gurur kaynağı ve güvencesi ,Türk Milleti ve Ordusudur:

“…Her safhasıyla düşünülmüş,hazırlanmış,yönetilmiş ve zafere ulaştırışmış olan 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi,Türk Ordusunun,Türk Subayları ve komuta heyetinin yüksek gücünü ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden çok büyük bir eserdir.Bu eser,Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölmez bir anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu,bir ordunun  Başkomutanı  olduğum için, ilelebet mesut ve bahtiyarım.”

“…Gün geçtikçe daha çok genişleyen ve mükemmelleşen askerî kurumlara lazım olan fenni beyinler yetiştirilmesi için de hazırlık yapılmalı, harp sanayi tesisatımızı, daha ziyade gelişmesi ve genişletilmesi için tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır…”

“İlham ve kuvvet kaynağım milletin kendisidir,/ Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir bütündür/Tek tutkum yurdumdur” diyerek,yüreğinde millet ve vatan sevgisi ile “Benim karakterim” dediği , “ Ya istiklâl, ya ölüm” parolası ile ordulara komuta eden Atatürk’ün kazandığı büyük zaferleri, eşsiz devrimleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ,ölmez bir anıt olarak sonsuza dek yükselerek ,ülkemizi ve dünyayı aydınlatacaktır.

 

Yoruma Kapalidir.

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu