ÃœLKEMÄ°ZÄ°N SORUNLARI GÄ°DEREK BÃœYÃœYOR

Ekleyen admin on Eyl 24th, 2011 kategori : Av. Serif Ercan (Devlet Eski Bakanı). Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yorumlar kapalidir.

Spread the love

Önce belirtmek gerekir ki, her ülkenin sorunları vardır. Bu sorunlar dünya kurulduğundan beri mevcuttur.

Ne var ki, ülke yöneticileri sorunları görmezden gelmeyip, bu sorunları kategorize ederek ve Osmanlı Türkçesi ile “Ehemmi, mühime tercih” ederek çözmeye çalışmakla yükümlüdürler.

Yine belirtmek gerekirse, bir ülkenin en önemli sorunu egemenlik ve de halkının can ve mal güvenliğidir.

Eğer ülke yöneticileri önce bu temel sorunu çözemiyorsa, başarısız addedilir ve halk, haliyle bu sorunu başarabilecek olanın arayışı içine girer.

Demokratik ve laik bir hukuk düzeni ile yönetilmekte olan Cumhuriyet Türkiye‘sinde, insanların özgürlüğü, tabii ki en baÅŸta gelen bir haktır.

Ancak bu hakkın, ülkede yaşayan her vatandaşımız için, eşit olması ve bu özgürlüğün demokrasi düzeni içerisinde yaşanması gerekir.

Bu cümleden olarak, DoÄŸu ve bilhassa GüneydoÄŸu‘da yaÅŸayan vatandaÅŸlarımızın, etnik kökenlerini bahane ederek özgürlük istiyoruz diye Devlet düzenine ve nizamına karşı gelmelerini anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Zira, bu etnik kökenli vatandaşlarımız, ülkemizin herhangi bir köşesine elini kolunu sallayarak rahatça gidebilirken; ülkemizin diğer bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız, özellikle Doğu ve Güneydoğu topraklarımızda bu rahatlıkla dolaşabiliyorlar mı ?

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yol kesip, daha dünkü günlerde (yani Temmuz ve Ağustos aylarında) bir kaymakam adayı ve bir erimizin, ikisi askeri personel, biri sağlık memuru üç kişinin, askeri birliklere malzeme taşıyan bir kamyonet sürücüsü vatandaşımızın ve 5 GSM çalışanının ki, toplam (11) on bir vatandaşımızın kaçırılmasını; Devletimiz aleyhine işlenen suçlar ve bu faaliyetlerin de Devletimize karşı bir başkaldırı niteliği taşıdığını göz ardı mı etmemiz gerekecektir.

Tabiatıyla hayır. Ve de bunun bir terör hareketi olduğunu ve bu faaliyetlerde bulunanların ve bunları yönlendirenlerin de, kesinlikle vatana ihanet suçu işlediklerini bilmemizin zamanı, artık çoktan gelmiştir ve de geçmektedir.

Lütfen artık eşkıya ile teröristi bir tutmayalım. Eşkıya, kişisel çıkarları için suç işleyen kişidir. Oysa terörist, toplumsal bir beklenti için hareket eder ve mensubu olduğu ülkesine asilik etmek suretiyle, vatana ihanet suçu işleyen kişi sıfatını taşır.

Neredeyse otuz yıldır yabancı odakların destekleriyle ülkemizin başına bela olan PKK örgütünün siyasi destekçisi olduÄŸu artık aÅŸikar olan BDP temsilcilerinin, “Eller tetikten çekilsin ve askeri operasyonlar durdurulsun” ÅŸeklindeki istekleri üzerinde de kısaca durmanın gerektiÄŸini düşünüyorum. Şöyle ki:

Askerimiz durup dururken, bugüne kadar kime ve kimlere karşı operasyon yapmış ve niçin elleri tetik çekmeye mecbur kalmıştır ?

Bu sorunun cevabını verecek aklı başında bir insan aramalıyız. Saldıran, pusu kuran, mayın döşeyen, adam kaçırarak rehin pazarlığı yapmak isteyen, Kamu Malına zarar veren ve bugüne kadar on binlerce vatan evladımızın kaybına neden olan, bu canilere karşı mı eller tetiklerden çekilecek ve operasyonlarımız duracak ?

Hayır efendiler. Bu bir nefsi müdafaadır ve vatan savunmasıdır.

Son günlerde BaÅŸbakanımız ve Milli Savunma Bakanımızın, “Bu bir terör sorunudur, kararlıyız ve gittiÄŸi yere kadar gideceÄŸiz” sözleri, doÄŸrusu tüm ülke severlere umut olmuÅŸtur ve gönüllerimizi ferahlatmıştır.

Evet, bu Cennet Vatanımız, bu hainlikleri bundan önce de gördü fakat, ülke yöneticilerimiz büyük bir kararlılıkla bunların üstesinden geldi ve hainlere gereken cezayı vermesini bildi.

Ülkemizi yöneten ülke severlerimize sesleniyorum. Lütfen sözünüzün arkasında durun, korkmayın, çekinmeyin ve kalkınan ülkemizin kahraman yöneticileri olarak tarihte yerinizi alın.

İnanmak istemesek de, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bir zafiyet yaşandığı, önceki Genelkurmay Başkanımızın istifa gerekçesiyle ve medyaya yansıyan özel konuşmasıyla ortaya çıkmış oldu.

Bu tespit tabii ki, ülke severlerimizi üzdü ve hatta endişelendirdi. Ne var ki, tarihimiz bu gibi olayların üstesinden gelinmesini gösteren olaylara tanıktır. Asakir-i Mansure-i Muhammedi ve Nizam-ı Cedit Ordularının teşekkülü gibi.

Bu bakımdan, hiç endişeye kapılmadan, bu milletin asil ruhunda var olan azim ve iradenin, ordularımızın modernizasyonun da çok başarılı bir şekilde ortaya konulacağı ve her zaman olduğu gibi dünyanın en modern ve en güçlü kahraman bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin, herkese kabul ettirileceği ve ülkemizi ebediyen korumaya ve kollamaya muktedir olacağı inancını taşıyoruz.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Ãœlkemizin dış politikasında, “Yabancı devletlerle sıfır sorun” yaÅŸanacağı hususu, doÄŸrusu içinde bulunduÄŸumuz coÄŸrafyanın stratejisine uygun düşmeyecek olmasına raÄŸmen sevindiriciydi.

Ne var ki, ülkemizin on binlerce insanının kanının dökülmesine milyon dolarlarca harcamalarına sebep olan terörist başını, yıllarca sinesinde barındıran ve Bekaa Vadisi’nde eÄŸitimlerine ve barınmalarına göz yuman Suriye ile çok doÄŸaldır ki yeniden gerginlik yaÅŸanmaya baÅŸlandı.

Ülkesini baskı rejimi ile yöneten ve halkına hak ettiği demokratik haklarını çok gören bir rejimin diktatör yöneticileriyle, dost olmaya gayret göstermenin esasen bir sonuç vermeyeceği bilinmeliydi. Nitekim takke düştü, kel göründü.

Artık buna göre hareket etmemizin gerekliliğine inanmışızdır inşallah.

Ä°srail‘e gelince…

İsrail ile aramızın, Gazze olayı ile gerginleştiği açık bir gerçek.

Ä°srail’in Uluslararası sulardaki korsanlık sayılabilecek davranışını, hiçbir hukuk temeline oturtmak mümkün deÄŸil.

Nitekim bu konuda, Devletler arası hukuk kuralları çalıştırılmaya başlandı ve ilk raunt da, Birleşmiş Milletler Teşkilatından arzu ettiğimiz bir rapor sadır olmadı.

Tabii bunun devamı olan hukuki yollar dururken, bizim ani bir tehevvürle İsrail ile diplomatik ilişkilerimiz en alt düzeye indirildi.

Ä°srail’in özür dilememesi ve hayatını kaybedenlere tazminat ödemeyi kabul etmemesi üzerinde duracak deÄŸilim.

Üzerinde önemle durmak istediğim husus şudur:

Amerika’nın, ulusal çıkarlarının gereÄŸi olarak her zaman desteklemek mecburiyetini hissettiÄŸi, her vesile ile hukuk dışına çıkan hareketlerde bulunmaktan çekinmeyen (Amerika’ya güvendiÄŸi için) bu Devletin, oluÅŸumunda Türkiye’den göçen ırkdaÅŸlarının da olduÄŸunu ve OrtadoÄŸu’da müşterek stratejik çıkarlarımızın bulunduÄŸunu unutmamaları gerekir.

Bu nedenle PKK’ya silah satarak, teröristleri eÄŸiterek, Ermenilere destek çıkarak, kendi vatandaÅŸlarının Türkiye‘ye gelmesini engelleyerek, ülkemize her türlü zararı vermeye çalışacaklarını, Tel-Aviv’de yayınlanan Yedioth Ahronoth Gazetesi’nde yayınlanan haberle duyurmaları; doÄŸrusu, Yahudilere sevgi ve saygısı olan tüm yurttaÅŸlarımızı derinden üzmüş bulunmaktadır.

Ä°srail Devleti’nin yöneticilerine tekrar hatırlatmak gerekir ki, biz Türkler, ülkemizde yaÅŸayan Yahudi vatandaÅŸlarımızı, Ä°srail’in bu çirkin emellerinden çok farklı görmekte, onları sevmekte ve kendimizden ayırt etmemekteyiz.

Nitekim atalarımız, onların atalarını, beş yüz küsur yıl önce bağırlarına basarak, insan-ı kamil olmanın en güzel örneğini vermişlerdir.

Dileriz ki, Ä°srail, Büyük Elçimizi alt seviyede oturtmak gibi yakışıksız davranışlardan vazgeçerek, ülkemize her türlü zararı verme gibi anlamsız ve gayri ciddi yanlış tutumundan uzak durarak, gönlümüzü alır ve OrtadoÄŸu’da hem stratejik, hem ekonomik dostluÄŸumuzun devamına imkan verir.

Zira, iki testi birbirine vurunca mutlaka biri çatlar ve biri kırılır. Bu da, her iki testinin kullanılamaz hale gelmesine yol açar ki, bundan kimlerin yararlanacağı da hiç belli olmaz.

Necip Torumtay Paşamızı da kaybettik.

1944 yılında, topçu sınıfından Harbiye 9 uncusu olarak mezun olan 20′nci Genelkurmay BaÅŸkanı E.Orgeneral Necip Torumtay PaÅŸamızı, 28 AÄŸustos 2011 günü, tedavi görmekte olduÄŸu Askeri Tıp Akademisi’nde 85 yaşında kaybettik.

Aziz naaşı, 31 AÄŸustos 2011 ÇarÅŸamba günü, Gülhane Tıp Akademisi’nde ve Genelkurmay BaÅŸkanlığı’nda yapılan törenden sonra, Ankara Kocatepe Camiinde kılınan öğle namazını müteakip, Ankara Cebeci Askeri ŞehitliÄŸi’nde topraÄŸa verildi.

Torumtay Paşa, 20.Genelkurmay Başkanı olarak görevini 24 Temmuz 1987 tarihinden 3 Aralık 1990 tarihine kadar sürdürdü.

Torumtay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD ile birlikte Irak’a müdahalesine karşı çıktığı için, dönemin CumhurbaÅŸkanı Turgut Özal ile ters düştü ve “Böyle bir sorumluluÄŸu alamam. Ä°nandığım prensiplerle ve devlet anlayışımla hizmete devamı mümkün görmediÄŸim için istifa ediyorum” diyerek görevinden ayrıldı.

Torumtay PaÅŸa, bu kararı ile kendisini feda etmiÅŸ oldu ama, inandığı prensipleri doÄŸrultusunda ortaya koyduÄŸu dirençle, ordumuzu ve ülkemizi bugün Amerika’nın bile içinden çıkmakta zorlandığı Irak bataklığından kurtarmış oldu.

Yakın tarihimizde böyle bir basireti, Ä°kinci Dünya Savaşı’na girmemizi önleyerek Ä°smet PaÅŸa da (Ä°nönü) göstermiÅŸti.

Bu her iki olayın kahramanlarınca ortaya konulan direnç sonucu kazanılan onur ve gururun, hiçbir maddi ödül ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğu, tarihimize altın harflerle yazılmıştır ve yazılacaktır.

Allah bizleri ve ülkemizi bundan sonra; yersiz maceralara sürüklemeyecek, askerlerimizin başına çuval geçirtmeyecek, önlerine dosya koydurtmayacak, gizli kalması gereken özel konuşmalarının deşifre olmasına imkan vermeyecek ve bizleri ve ülkemizi her türlü iç ve dış tehlikelerden korumaya muktedir olacak, Komutanlarımızla yaşatmayı nasip eder inşallah.

 

Yoruma Kapalidir.

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu